Regulamin

Regulamin Agroturystyki Pod Strażnicą

 1. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Agroturystę.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do 12.00.
 3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Nie stosowanie się do wydawanych przez gospodarzy poleceń  związanych z pobytem w gospodarstwie, dotyczących bezpieczeństwa oraz przestrzegania regulaminu, może skutkować wypowiedzeniem noclegów w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie osób niestosujących się do poleceń.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu gości z ustalonym terminem. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, z przyczyn od nas niezależnych należność za całość pobytu ustalona wcześniej nie ulega zmianie.
 6. Po przyjeździe do gospodarstwa należy się zameldować przedstawiając dokument tożsamości.
 7. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 8. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, gospodarze maja prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 9. Do dyspozycji gości oddajemy darmowy, niestrzeżony parking na terenie gospodarstwa.
 10. W godzinach od 22.00 do 7.00 trwa cisza nocna.
 11. Na terenie obiektu znajduje się oczko wodne, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarzy obiektu.
 13. Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu z własnych środków, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 14. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do pokoju i zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 15. Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych pokojach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami.
 16. W całym domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.
 17. Gość powinien powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w domu i na posesji lub o jej stwierdzeniu.
 18. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
 19. Na terenie całego obiektu dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów.
 20. Wszystkie sprawy nieuregulowane w regulaminie podlegają regulacjom obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.