„Strażnica wybudowana na wysokiej 20-metrowej skale powstała prawdopodobnie w XIII-XIV w. (niektóre źródła podają tu rok 1390, ale należy podchodzić do tego ostrożnie, gdyż nie da się tego obecnie ustalić tak szczegółowo). Obecnie sądzi się, że wieża w Łutowcu została opuszczona pod koniec XV w. lub na początku XVI w. (wg niektórych źródeł nastąpiło to po 1370 r.). Istnieje również hipoteza, że wieża została zniszczona wybuchem. Obecnie ze strażnicy zachowała…

Find Out More