Strażnica w Łutowcu

“Strażnica wybudowana na wysokiej 20-metrowej skale powstała prawdopodobnie w XIII-XIV w. (niektóre źródła podają tu rok 1390, ale należy podchodzić do tego ostrożnie, gdyż nie da się tego obecnie ustalić tak szczegółowo). Obecnie sądzi się, że wieża w Łutowcu została opuszczona pod koniec XV w. lub na początku XVI w. (wg niektórych źródeł nastąpiło to po 1370 r.). Istnieje również hipoteza, że wieża została zniszczona wybuchem.

Obecnie ze strażnicy zachowała się nikła pozostałość muru (zaledwie kilkadziesiąt kamieni) w szczelinie skalnej. Obok skały znajduje się majdan gospodarczy oraz fortyfikacje ziemne, z których pozostały jedynie nikłe ślady. Na środku dziedzińca gospodarczego wybudowano dom po którym pozostały tylko piwnice i jedna ściana. Do jego budowy prawdopodobnie wykorzystano część kamieni z murów wieży. Rekonstrukcja założenia pozwala przypuszczać, że składało się ono z części górnej i dolnej. Część górną stanowiła duża wieża (tzw. kamieniec), zaś dolna – majdan gospodarczy umocniona była wałem i fosą.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *