Mroźny poranek w Łutowcu. Promienie wschodzącego słońca przebijające się przez korony drzew.

Find Out More